Κρατήστε με ενήμερο για τα Diversity & Inclusion Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best Companies (Per Industry)

Βραβεύονται εταιρείες βάσει του κλάδου που δραστηριοποιούνται για τη φιλοσοφία και το σύνολο των δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών σχετικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα.

1.1 Banking / Ιnsurance
1.2 Energy & Renewables
1.3 FMCG
1.4 Marketing / Communications [NEW]
1.5 Pharma
1.6 Public Sector & NGOs
1.7 Retail
1.8 Real Estate & Construction
1.9 Telcos, Media & Technology
1.10 Tourism & Hospitality
1.11 Other

Ενότητα 2. Best Key Area Practices / Initiatives

Βραβεύονται πρακτικές, πρωτοβουλίες, στρατηγικές ή δράσεις που πραγματοποιούνται από εταιρείες, οργανισμούς, ΜΚΟ ή συνέργειες και δίκτυα και έχουν ως σκοπό να ευαισθητοποιήσουν, να εκπαιδεύσουν και να δημιουργήσουν ίσες ευκαιρίες ανά πυλώνα συμπερίληψης και διαφορετικότητας.

2.1 Age
2.2 Culture
2.3 Disabilities /Chronic Diseases
2.4 Ethnic Origin
2.5 Experiences & Job Level
2.6 Gender
2.7 Mental Health & ND
2.8 Physical Abilities
2.9 Race/Color
2.10 Religion
2.11 Sexual Orientation/ Gender Identity
2.12 Other

Ενότητα 3. Best Activities / Projects / Practices

Βραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές / παροχές / δράσεις ανά είδος πρωτοβουλίας/στρατηγικής που αφορούν την εσωτερική λειτουργία και τα στελέχη της εταιρείας, με γνώμονα τη συμπερίληψη και τη γυναικεία ενδυνάμωση σε όλους τους πυλώνες στον επαγγελματικό τομέα.

3.1 Board Representation [NEW]
3.2 Broken Rung / Glass Ceiling [NEW]
3.3 Community Support
3.4 CSR
3.5 Employee Engagement [NEW]
3.6 Equal Representation & Participation
3.7 Internal Communication [NEW]
3.8 Learning & Development / Training
3.9 Marketing Campaign
3.10 Mentoring & Coaching
3.11 Parental Support
3.12 Poverty / Social Exclusion/ Unemployment
3.13 Recruiting & Hiring
3.14 Safety (whistle blowing abuse) [NEW]
3.15 Socio-economic Assistance /Benefits
3.16 Team Bonding [NEW]

Ενότητα 4. Cities/Regions [NEW]

Με αφορμή το European Capitals of Inclusion and Diversity Award, συμμετέχουν για πρώτη φορά Δήμοι και Περιφέρειες που πρεσβεύουν τη φιλοσοφία ανάδειξης του σεβασμού της Διαφορετικότητας ως σημαντικού παράγοντα για την ανθεκτικότητα των πόλεων. Βραβεύονται για το σύνολο των δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών σχετικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα.

Ενότητα 5. Miscellaneous

Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο/η Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο/η Πρόεδρός της.

Βραβεία & Ειδικά Βραβεία

Gold, Silver, Bronze Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μία υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία).

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Αριστεία / Platinum
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά ενότητα, στην υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

D&I Champion of the Year
Το κορυφαίο βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση / εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους, το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.